top of page

Hakkımızda

Akhisar Sinema Derneği, Akhisar başta olmak üzere Türkiye genelinde yerellerde sinema sanatının yaygınlaşması, gelişmesi ve herkes için erişilebilir hâle gelmesi amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur.

Bizler sinemayı, toplumların gelişmesine katkı sağlayan, onlara yol gösterici bir sanat dalı olarak görüyor, saniyede 24 karenin her insanın hayatına dokunabilmesini istiyoruz. Bu sebeple de sinemanın büyük şehirlerin keşmekeşinde sıkışıp kalmasını istemiyor, Anadolu'nun her bir köşesine il il, ilçe ilçe, köy köy yayılmasını hayal ediyoruz. Bu hayalin gerçekleşmesi için de bir adım atıyoruz. Tam bu noktada Manisa'nın ilk ve tek sinema derneğini Akhisar merkezli kurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sinemanın; yaş, engel, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnisite, sınıf ayrımı gibi kimlikler ve deneyimler sebebiyle kimseyi dışarıda bırakmadan tüm insanlar için erişilebilir olmasını savunuyoruz.

Akhisar Sinema Derneği olarak, sinema alanında varolan yönetmen, oyuncu, eleştirmen, akademisyen ve seyirciyi sinemaya erişimin kısıtlı olduğu yerellerde bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Sinemaya emek harcayanlar ve sevenler arasında dayanışma ve farkındalık oluşturmayı büyük şehirlerde değil taşrada gerçekleştirerek, seyirci ve sinema emekçileri arasında bağ kurmayı hedefliyoruz.

Bizler, sizlerin de katkı ve destekleriyle tüm bu hedeflerimize zamanla ulaşacağız. Ve bu çalışmalarımızın yine sizlerin de katkı ve destekleriyle bölge içerisinde kalmayarak zamanla Türkiye sinemasına da çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Akhisar Sinema Derneği olarak biz; sanatın tüm insanlar için ayrım gözetmeden erişilebilir olmasını savunuyor, gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızı bu ilkemize bağlı kalarak yürüteceğimizi duyuruyoruz. Sinema alanına gönül vermiş insanlar olarak sinema alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de görmezden gelmiyoruz. Gerçekleştireceğimiz tüm etkinliklerde ve çalışmalarımızda cinsiyet eşitliği ve insan hakları temelli hareket edeceğimizi ve aksi durumlara alan açmayacağımızı bildiririz.

Sinemanın tüm dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz.

Our Mission

Misyonumuz

Sinemanın yaş, engel, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnisite, sınıf ayrımı gibi kimlikler ve deneyimler sebebiyle kimseyi dışarıda bırakmadan tüm insanlar için erişilebilir olmasıdır.

Film Öğrencisi
Film seyretmek

Motivasyonumuz

Toplumların gelişmesine katkı sağlayan, yol gösterici bir sanat dalı olan sinemanın, hiç bir ayrım gözetmeden her insanın hayatına dokunabilmesi, bu sanatın büyük şehirlerin keşmekeşinde sıkışıp kalmaması, Anadolu'nun her bir köşesine il il, ilçe ilçe, köy köy yayılması hedefi kurumsal olarak en önemli motivasyonumuzdur.

Bugün Desteğinize İhtiyacımız Var!

bottom of page